Uppdrag till Socialstyrelsen att komplettera och sprida information om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla och komplettera befintlig information om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården med särskilt beaktande av verksamheter inom hälso- och sjukvården som berörs av den pågående flyktingsituationen.