Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram underlag för beslut om hur barn- och ungdomstandvården kan omfattas av tandhälsoregistret

Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för beslut om hur barn- och ungdomstandvården kan omfattas av tandhälsoregistret.