Uppdrag till Socialstyrelsen att utöka hanteringen av information om individuella förskrivarbehörigheter i register över hälso- och sjukvårdspersonal

Det finns praktiska och tekniska problem kring hur information om förskrivningsrätt som behövs vid expediering tillgängliggörs öppenvårdsapoteken. Den information som E-hälsomyndigheten får från Socialstyrelsen angående förskrivningsrätten anger enbart om en persons förskrivningsrätt är begränsad eller ej men inte anger vad inskränkningen eller begränsningen avser. Vid expediering av läkemedel på apotek är det nödvändigt att ha den informationen.