Uppdrag till Statens jordbruksverk att ansvara för utvärdering av lokalt ledd utveckling

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk att ansvara för arbetet med att utvärdera lokalt ledd utveckling genom leadermetoden för perioden 2014–2020.