Uppdrag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att redovisa arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen för läkemedel inom förmånerna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) får i uppdrag att redovisa sitt utvecklingsarbete av den värdebaserade prissättningen för läkemedel inom förmånerna. Utvecklingsarbetet ska även fortsättningsvis säkerställa bl.a. jämlik och tidig tillgång till läkemedel samt en god kostnadskontroll inom en fortsatt sammanhållen nationell modell för läkemedel inom förmånerna.