Uppdrag till TLV att redovisa sitt utvecklingsarbete av den värdebaserade prissättningen för läkemedel

Idag beslutade regeringen att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att redovisa sitt arbete med utvecklingen av den värdebaserade prissättningen av läkemedel.