Uppföljning av smittskyddsläkemedel

I propositionen lämnas förslag om ändring i lagen om receptregister på så sätt att receptregistret ska få innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen.