Uppföljning och upphandling i fokus på ESV:s e-handelsdagar

Den 24 och 26 maj anordnade Ekonomistyrningsverket (ESV) e-handelsdagar för myndigheterna. På programmet stod samlad information från ESV om aktuella e-handelsfrågor och utbyte av erfarenheter mellan myndigheterna.