Uppföljning viktigare för verksamhetsutveckling

De kommuner som använder systematisk uppföljning har blivit bättre på att använda det för verksamhetsutveckling, visar Öppna jämförelser missbruksvård.