Uppföljningssystemet byter namn till Hållbarhetskollen

I dag lanserar vi ”Hållbarhetskollen”, ett nytt namn på SKL Kommentus uppföljningssystem. Tjänsten, som tidigare benämndes som ”Systemet för uppföljandekontroller av etiska och sociala krav”, förväxlades ofta med vårt ramavtal med samma namn. Med det nya namnet kommer tjänsten och ramavtalet tydligare skiljas åt.

– Hållbarhetskollen är ett enkelt och tydligt namn som också ger en indikation om vad tjänsten innebär, säger Peter Nohrstedt som är hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.

Hållbarhetskollen är en tjänst som vi erbjuder kommuner, landsting och deras bolag att nyttja. Tjänsten innebär att vi på SKL Kommentus gör uppföljningar av etiska och sociala krav som ni i kommunen ställt på leverantörer i upphandlingarna. Vi tar hand om hela uppföljningen, allt från att upphandla revisorer till att hantera avvikelser. Användare i Hållbarhetskollen får sedan tillgång till resultaten som presenteras i revisionsrapporter. Alla har möjlighet att påverka vilka leverantörer som ska följas upp.

Namnbytet innebär ingen förändring av själva tjänsten. SKL Kommentus har erbjudit den sedan 2011 och kommuner har kunnat använda tjänsten sedan dess. I dagsläget nyttjar omkring en tredjedel av landets kommuner Hållbarhetskollen. Mer information om Hållbarhetskollen och intresseanmälan till tjänsten.

Varför vi byter namn

För att tydliggöra tjänsten och särskilja den från ramavtalet med samma namn, Uppföljandekontroller av etiska och sociala krav, har vi valt att ge tjänsten namnet Hållbarhetskollen. Vi har även tagit fram en symbol som kommer att användas i allt material kring tjänsten.

Kommuner och landsting som är avropsberättigade hos oss kan använda sig av vårt nationella ramavtal. De som väljer att använda ramavtalet avropar då själva en revision hos sina leverantörer.

– Vi använder själva det här ramavtalet när vi ska genomföra uppföljningar i Hållbarhetskollen. Det är ett bra ramavtal med duktiga revisorer. Men skillnaden för de kommuner som använder vår tjänst är att de på köpet får all planering och koordinering av revisioner, avrop av revisor, kommunikation med leverantörer och leverantörskedjor, hantering av revisionsresultat samtidigt som de också, för en i sammanhanget låg kostnad, får ta del av alla revisioner som gjorts, säger Peter Nohrstedt.