Upphandling av statliga ramavtal för BI-system överklagad

I oktober 2013 fattade Ekonomistyrningsverket (ESV) tilldelningsbeslut om att teckna ramavtal för BI-system med tre leverantörer. Ett företag valde att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, som avslog överprövningen. Därefter överklagade företaget till kammarrätten som nu beviljat prövningstillstånd. Detta innebär att det dröjer innan upphandlingen av statliga ramavtal för BI-system är…