Upphandlingen av ramavtal för ekonomisystem är avbruten

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avbrutit upphandlingen av ramavtal för ekonomisystem, anbudsområde A och anbudsområde B. ESV kommer nu att bjuda in leverantörerna till dialog.