Upphandlingen Bostadshus 2016 går in i en ny fas

Den nationella upphandlingen Bostadshus 2016 fortgår. Nyligen avslutades en dialog mellan SKI och utvalda leverantörer. Nu är det dags för dessa leverantörer att lämna anbud.

SKI har skickat ut ett förfrågningsunderlag, där det framgår vilka krav och utvärderingskriterier som behöver uppfyllas för att bli leverantör i upphandlingen. Leverantörerna som deltagit i dialogen har möjlighet att lämna anbud fram till 17 november 2016.

Klara Hanell Strand, ansvarig upphandlare, ser stora fördelar med att upphandlingen genomförs genom förfarandet konkurrenspräglad dialog.

– Förfarandet har gett oss möjligheter till dialog med leverantörer som besitter stor erfarenhet av bostadsbyggande, menar hon.

Specialgrupp bedömer anbuden

SKI har även utsett en särskild grupp som ska bedöma de anbud som kommer in i upphandlingen. Gruppen består av personer med kompetens som beställare och djup kunskap om bland annat arkitektur, stadsplanering och förvaltning av fastigheter.

Fortsatt stort intresse för upphandlingen

Upphandlingen ska göra största möjliga nytta och kraven på leverantörerna baseras därför på de behov som kommuner och kommunala bolag fört fram till SKL och SKI. Det handlar bland annat om bostädernas storlek, hållbarhetsfaktorer, utformning och tekniken de byggs med.

Tidigare i år genomfördes en enkät som visade att intresset för upphandlingen är stort. Och intresset håller i sig, såväl bland kommunerna som bland leverantörerna på marknaden.

Om Bostadshus 2016

Upphandlingen Bostadshus 2016 genomförs i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har beslutat att bostäder för alla är ett prioriterat område. En gemensam upphandling för landets kommuner och kommunala bolag gör det enklare att köpa hållbara bostadshus med hög kvalitet som kan utföras snabbt till lägre kostnad. Beräknad avtalsstart är februari 2017.