Uppmuntra fler nyanlända att bli företagare

Sverige behöver fler företagare. Många av dem kan finnas bland alla de som invandrar till landet just nu, menar Svenskt Näringsliv. Föreningen tar därför initiativ till såddfinansiering, som uppmuntrar nyanländas företagsamhet.