Uppsalastudenter vinner 25 000 kronor i Stora FM-priset

De två studenterna Lee Henriksson och Tina Malmros från Uppsala universitet har vunnit 25 000 kronor i studenttävlingen Stora FM-priset. De båda vann juryns gillande med sin tävlingsuppsats ”Kontorsutformningens påverkan på medarbetares prestation och produktivitet – Om ansvariga chefers utgångspunkter vid beslut om kontorsutformning”.