Uppstartsmöte: Upphandling av e-arkiv

Informationsmöte den 12 januari om den samordnade upphandlingen av e-arkiv som SKL Kommentus Inköpscentral har fått i uppdrag av SKL att genomföra.