Ur budgetpropositionen för 2016: Borttagande av bortre tidsgränsen och höjd föräldrapenning

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen bland annat satsningar på socialförsäkringsområdet i form av ett borttagande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen samt en höjd grundnivå i föräldrapenningen. Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Annika Strandhäll