Ur budgetpropositionen för 2016: Mer pengar till idrottsrörelsen

I regeringens budgetproposition för 2016 aviseras att statens stöd till idrotten ökar med totalt 197 miljoner kronor 2016, 208 miljoner kronor 2017 och med totalt 227 miljoner kronor 2018. I detta ingår även den satsning på idrott och etablering som regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska vårproposition.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Gabriel Wikström