Ur budgetpropositionen för 2016: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden. Samtliga insatser ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Åsa Regnér