Ur budgetpropostionen 2016: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och ungdomsvården

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen, efter överenskommelse med Vänsterpartiet, att 250 miljoner kronor avsätts årligen mellan 2016 och 2019 för att stärka och utveckla verksamheterna. Medlen ska i huvudsak gå till ökad bemanning men även till satsningar på kompetens och kvalitet.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér