Utfallet på statens budget visar ett överskott i augusti

Överskottet i statens budget blev 11,7 miljarder kronor i augusti. Det är en förbättring med 12,3 miljarder kronor jämfört med samma månad förra året. Saldot för perioden januari–augusti är ett överskott på 31,8 miljarder kronor. Det är 100,7 miljarder kronor bättre än samma period förra året.