Utförare av välfärdstjänster måste ha samma krav

Samma krav bör ställas på såväl offentlig som privat utförare och offentliga medel ska gå till avsedd verksamhet. Det är SKL:s ståndpunkt till Välfärdsutredningens slutbetänkande.