Utgifterna i nivå med inkomsterna i statens budget

Inkomsterna i statens budget i januari var i nivå med utgifterna. Det innebär att saldot i statens budget är nära noll (+36 miljoner kronor). Det kan jämföras med ett överskott på 9 miljarder kronor i januari 2017. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.