Utgifterna ökar i utfallet för februari

De totala utgifterna i februari uppgick till 67,9 miljarder kronor, vilket är 9,4 miljarder kronor högre än februari 2014. I februari visar, trots detta, saldot i statens budget ett överskott på 37,1 miljarder kronor. Januari och februari visar sammanlagt ett överskott på 24,7 miljarder kronor.