Utgifterna som omfattas av utgiftstaket ökar

Budgetsaldot blev ett underskott på 8 miljarder kronor i september. För perioden januari–september är saldot ett överskott på 23,8 miljarder kronor. Utgifterna som omfattas av utgiftstaket ökar med 20,7 miljarder kronor.