Utökad överenskommelse om förlossningsvården

Regeringen och SKL har kommit överens om en ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa.