Utökad satsning på bredbandskoordinatorer

Idag tog regeringen beslut om att utöka stödet till länens bredandskoordinatorer samtidigt som Post- och telestyrelsen får i uppdrag att administrera ett nationellt sekretariat för koordinatorerna.