Utökade insatser för att avhjälpa Ebolaepidemin

I dag fattade regeringen flera beslut för att avhjälpa Ebolaepidemin i Västafrika.
– Mer sjukvårdspersonal behövs på plats och Sverige kan göra mer. Därför har vi idag tagit flera beslut för skyndsamt underlätta för svensk sjukvårdspersonal att vara på plats, säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.

Pressmeddelande: Utökade insatser för att avhjälpa ebolaepidemin
Samlingssida om ebola

Socialdepartementet, Utrikesdepartementet,
9 oktober 2014