Utredare ser över konkurrensen på byggmarknaden

Regeringen tillsatte den 28 maj en utredning som ska se över konkurrensen på byggmarknaden och föreslå hur den kan förbättras.
-Vi behöver se på hur den låga konkurrensen hindrar bostadsbyggandet och vad man kan göra åt det, säger bostadsminister Stefan Attefall.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.
Utredare blir ek dr Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Pressmeddelande: Ökad konkurrens inom byggsektorn ska öka bostadsbyggandet
Dir. 2014:75 Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande

Socialdepartementet,
28 maj 2014