Utredare ser över regler för kostnader vid gravsättning

Regeringen beslutade den 30 april att låta en särskild utredare se över hur man kan reglera kostnaderna vid begravning av avlidna som inte har varit folkbokförda inom församlingens eller kommunens förvaltningsområde. Hanteringen kallas "Begravningsclearing". Utredare blir Knut Weibull som är överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 31 mars 2015.

Dir. 2014:62 Begravningsclearing
Pressmeddelande: Regeringen ser över regelverket för kostnader vid gravsättning

Socialdepartementet,
30 april 2014