Utredare ska se över betaltjänster, förmedlingsavgifter och betalkonton

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra betaltjänstdirektivet och betalkontodirektivet samt anpassa nuvarande lagstiftning till förordningen om förmedlingsavgifter.

Pressmeddelande: Utredare ska se över betaltjänster, förmedlingsavgifter och betalkonton
Dir. 2015:39 Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton

Finansdepartementet,
10 april 2015