Utredare ska se över lagstiftningen om paketresor och resegarantisystemet

Ett EU-direktiv som stärker konsumentskyddet vid paketresor kommer inom kort att antas. Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska lämna förslag på de lagändringar som behövs för att genomföra det nya direktivet. Utredningen ska även göra en översyn av resegarantisystemet. Utredare är rikskronofogde och chef för Kronofogdemyndigheten Eva Liedström Adler.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Per Bolund