Utredare ska se över skattereglerna vid generationsskiften i fåmansföretag

För att göra skattereglerna vid generationsskiften i fåmansföretag mer ändamålsenliga får en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften.

Pressmeddelande: Utredare ska se över skattereglerna vid generationsskiften i fåmansföretag
Dir. 2014:42: Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag
Debattartikel: Underlätta generationsskiften

Finansdepartementet,
14 mars 2014