Utredning får utvidgat uppdrag och förlängd tid

Regeringen har idag gett Ägarprövningsutredningen i uppdrag att utreda kriterier för vad som ska betraktas som varaktigt ägande i friskolesektorn och om det är rättsligt möjligt och lämpligt att införa sådana kriterier. Utredningen ska även bedöma om motsvarande kriterier ska gälla andra offentligt finansierade välfärdstjänster.

Pressmeddelande: Utredning om kriterier för varaktigt ägande inom friskolesektorn och andra offentligt finansierade välfärdstjänster
Dir. 2014:3 Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen
Debattartikel i SvD: Friskolor måste drivas mer långsiktigt

Finansdepartementet,
20 januari 2014