Utredning föreslår flera åtgärder för ökad effektivitet i upphandlingsförfarandena

Ardalan Shekarabi har idag tagit emot Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m. Utredningen har haft i uppdrag ska se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen. Utredningen föreslår flera åtgärder för att öka effektiviteten i upphandlingslagstiftningen.

SOU 2015:12 Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Finansdepartementet,
2 mars 2015