Utredning om ansvar för försäkringsmedicinska utredningar

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses.

Dir. 2014:43 Ansvar för försäkringsmedicinska utredningar

Socialdepartementet,
20 mars 2014