Utredning om ekonomiska styrmedel för en giftfri vardag

Regeringen har beslutat att utreda behovet av nya ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet för att minska förekomsten av, eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från olika varugrupper, t.ex. kläder och hemelektronik. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2015.

Pressmeddelande: Utredning om ekonomiska styrmedel för en giftfri vardag
Dir. 2013:127 Utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier
Mer om regeringens strategi för en giftfri miljö

Finansdepartementet,
20 december 2013