Utredning om läkarutbildning på remiss

Utredningen om förnyad läkarutbildning ska skickas ut på remiss har regeringen beslutat. Utredningen föreslår bland annat en sammanhållen väg fram till läkarlegitimation, skärpta krav för läkarexamen och förlängd utbildningstid, men att tiden till legitimation minskar.

Pressmeddelande: Utredning om läkarutbildning på remiss

Socialdepartementet,
2 april 2015