Utredning om skatt på finanssektorn

I dag är omsättning av finansiella tjänster momsbefriad. Det leder till en snedvridning av produktion och konsumtion till finanssektorns fördel på bekostnad av sektorer som tillhandahåller momspliktiga varor och tjänster. Mot den bakgrunden tillsätter regeringen en utredning som får i uppdrag att ta fram en skatt på finanssektorn, som ska minska den skattefördel som sektorn kan antas få. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

Dir. 2015:51: Skatt på finanssektorn

Finansdepartementet,
8 maj 2015