Utredning ska se över behovet av skatt på avfallsförbränning

Regeringen har idag beslutat att utreda behovet av att införa skatt på förbränning av avfall.