Utredning ska utvärdera 2008 års tandvårdsreform

En särskild utredare ska genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Utredaren ska bland annat analysera hur den befintliga organisationen och systemet för tandvårdssubvention för vuxna kan förbättras för att effektivare bidra till att uppnå målen med tandvårdsstödet samtidigt som god kostnadskontroll säkerställs samt analysera besöksfrekvensen i olika grupper.

Dir. 2014:28, 2008 års tandvårdsreform

Socialdepartementet,
27 februari 2014