Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter överlämnar betänkande

Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter har idag överlämnat sitt betänkande till finansmarknadsminister Per Bolund. Utredaren har kartlagt vilka problem konsumenter och småföretag möter vid telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter, bedömt för- och nackdelar med sådan telefonförsäljning samt övervägt om konsumentskyddet på området behöver stärkas. Resultaten från utredningen ska nu tas om hand inom ramen för den allmänna utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning.

SOU 2014:85 Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter
Konsumenter på finansmarknaden

Finansdepartementet,
18 december 2014