Utredningen Service i glesbygd har överlämnats till landsbygdsministern

Idag överlämnade den särskilde utredaren Catharina Håkansson Boman slutbetänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredningen föreslår bland annat nya stöd till kommersiell service i särskilt utsatta och sårbara glesbygder.

SOU 2015:35 Service i glesbygd
Kommersiell service

Näringsdepartementet,
31 mars 2015