Utredningsproffs

Ibland är det bra att börja från början menar Björn Westin, upphandlingskonsult på AffärsConcept. Vi kan hjälpa till med att göra en genomgång av din inköpsverksamhet.

Vad kan vi som utredningsspecialister hjälpa dig med?

Du kan få hjälp med en genomgång av hur er upphandlingsverksamhet är organiserad. Har verksamheten tillräckliga resurser? Vilka kompetenser behövs? Vi ger sedan konkreta råd och stöd så att både ansvariga och anställda kan känna sig trygga i det fortsatta arbetet.

  • Du kan få en genomgång av er inköpsverksamhet och hjälp med din organisationsutveckling.
  • Du får stöd att ta fram affärs- och upphandlingsstrategier som är ultimata för dig och din organisation.
  • Du kan få hjälp att hitta de bästa avtalsexemplen och hur du kan arbeta praktiskt när det gäller upphandlingar.