Utvärdering av energiöverenskommelsen

SEMINARIE Foton från seminariet 2009 fattade Alliansen en energiöverenskommelse som bland annat innehöll mål för förnybar energi, energieffektivisering och utsläpp av växthusgaser. Dessutom öppnades Mer »