Utvärdering viktigt för företags villkor


Behovet av att utvärdera regler som påverkar företagande är stort. Enligt regeringsformen ska riksdagen utvärdera sina beslut, men idag råder omfattande brister när det gäller utvärderingen av de inte sällan komplexa regler som påverkar villkoren för många svenska företag. Det konstateras i en ny rapport.