Utveckla insatser till nyanlända kvinnor

Samhället behöver utveckla insatser till nyanlända kvinnor. Det handlar både om jämställdhet och att inte hänvisa familjer till fattigdom, sa SKL:s ordförande Lena Micko i ett tal i dag.