Utveckling av e-handel i raketfart

Resultatet från Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) uppföljning av myndigheternas e-handel visar att det fortfarande finns en outnyttjad potential på området. Samtidigt har några myndigheter utvecklats i ”raketfart” under det senaste året. ESV vill därför uppmärksamma dessa myndigheter.