Utvecklingsbehov i fokus på första avropsträffen för personalsystem

Den 20 april träffades 19 personer från 12 myndigheter som har avropat ESV:s ramavtal för personalsystem. Gruppen diskuterade bland annat utvecklingsbehov i systemet och presenterade dem för leverantören. Linnéuniversitetet deltog också under dagen och delade med sig av sin mångåriga erfarenhet av systemet.