Utvecklingspotential för e-handel i staten

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i uppdrag att följa upp och främja elektronisk handel (e-handel) i staten. I den årliga statusrapporteringen till regeringen konstaterar ESV att det fortsatt finns utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete. ESV kommer under 2017 att fortsätta följa och stötta utvecklingen av e-handel i staten.